Menu

20-60-20 Verzuimaanpak

Een goede verzuimaanpak vraagt niet altijd om een arts

Een goede verzuimaanpak begint bij het kijken naar de oorzaak. Bij WIM arbo weten we uit ervaring dat 80% van die verzuimoorzaken niet medisch is. Of in ieder geval geen medische oorzaak heeft waar direct een arts nodig zou zijn.

WIM

De adviseurs van WIM zullen bij elk uniek ziekteverzuim onze 20-60-20 verzuimvisie gebruiken. Deze visie, of beter gezegd onze werkwijze bij verzuim, is gebaseerd op de WIM overtuiging met betrekking tot verzuimklachten:

20% is medisch

Een medische aandoening is ontstaan, met verzuim als gevolg. Er is eigenlijk nooit discussie over hoe we hier mee om moeten gaan. De WIM-arts wordt actief betrokken.

60% wordt veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden

De grootste groep mensen die even niet optimaal functioneert, zich ziek meldt of dreigt uit te vallen komt door persoonlijke omstandigheden. Je hoeft namelijk niet fysiek ziek te zijn om je ziek te voelen. Denk hierbij aan:

  • Stress door werk of privéomstandigheden, spanningsklachten door echtscheiding, schulden, een ziek kind, huiselijk geweld of gebrek aan vaste woonruimte.
  • Klachten als gevolg van de werksfeer, problemen in het samenwerken, de cultuur, bepaalde werkprocessen en organisatie inrichting of werk roosters.
  • Klachten van spieren en gewrichten als gevolg van overbelasting of onvoldoende gebruik van hulpmiddelen of werktechnieken.
  • Uitval als gevolg van ongevallen, slechte hygiëne, klimaat, veiligheid, pesten, intimidatie en uitsluiting etc.

20% betreft HR-thema’s

De laatste groep van verzuimoorzaken zien wij in HR-thema’s en HR-beleid zoals:

  • Werving & selectie, de juiste persoon op de juiste plaats.
  • Loopbaanplanning,
  • Opleiding & ontwikkeling,
  • Training & coaching,
  • Leiderschap

Dus 80% van het verzuim vraagt begeleiding waarbij een arts niet de aangewezen persoon is. Daarom werkt WIM arbo met de WIM adviseur. Door de oorzaak goed te kennen, kan er snel passende begeleiding worden ingezet.

WIM