Menu

De WIM adviseur

Centrale rol en begeleiding

De WIM-adviseur heeft de centrale rol in de begeleiding van verzuim in taakdelegatie van de bedrijfsarts en is altijd bereikbaar voor het goede gesprek, is proactief, creëert verbinding, stimuleert beweging en betrekt zo nodig de bedrijfsarts. De Bedrijfsarts beoordeelt of er medische aandachtspunten zijn die invloed hebben op herstel of het uitblijven ervan.

WIM

Omdat de WIM-adviseur een centrale positie heeft, ligt daar ook de coördinerende rol voor de dagelijkse dienstverlening. Bij grotere organisaties kunnen regie voerende WIM-adviseurs ingezet worden om een team overstijgende rol in te vullen. Deze heeft dan vaak een direct adviserende en ondersteunende rol aan het senior management of directie.

Onze WIM adviseurs zijn allemaal HBO +, senior professionals die hun sporen verdiend hebben in management, organisatieadvies, training en coaching. Aangevuld met uitgebreide kennis van inzetbaarheid, verzuim en regelgeving.