Menu

De WIM arts

Een arbodienst kan niet zonder (bedrijfs)artsen

De bedrijfsarts is een hoogwaardig medisch specialist. In de beoordeling van iemands belastbaarheid moet deze specialist kennis hebben van al de diverse aspecten die gezondheid bepalen, verbeteren of juist verslechteren.

WIM

Bij WIM zien we dat bij het grootste deel van het verzuim, er geen medische oorzaak is. Dan is de inzet van een arts ook niet effectief. Deze specialistische kennis zetten we alleen in bij ingewikkelde en medische vraagstukken. Hiervoor moet de arts voldoende tijd hebben om zich een duidelijk beeld te vormen.

Doordat de WIM adviseur de eerstelijns gesprekspartner is creëren we meer ruimte voor de WIM arts en heeft hij bij ons maximaal 8 consulten per dag. Ruim de tijd dus voor zijn cliënt, de juiste rapportage en het juiste advies.

Met het advies van de WIM arts kan onze WIM adviseur de medewerker en diens leidinggevende verder begeleiden.

WIM