Menu

Rendement

Hoog rendement door vertrouwen

Natuurlijk hebben wij veel vertrouwen in het rendement dat wij met onze aanpak kunnen behalen. Onze klanten ervaren het rendement uiteraard ieder op hun eigen manier.

WIM

Enkele rendementsvoordelen die door klanten worden aangegeven;

Financieel

  • Door de efficiënte inzet van de WIM-adviseur en veel minder inzet van de WIM-arts is het gemiddelde tarief van de ingezette professionals flink gedaald.
  • Grote kostenbesparing als gevolg van het dalende ziekteverzuim binnen onze organisatie. Deze besparing is vele malen groter dan de gehele investering in WIM arbo.

Samenwerking

  • Door beter en vaker contact met een medewerker die dreigt uit te vallen of helaas is uitgevallen is, worden sneller de juiste stappen gezet.
  • Door een actieve ondersteuning van de leidinggevende is er een veel betere eigen regie in de organisatie ontwikkeld.

Cultuur en gedrag

  • Door een actieve inzet op ‘het goede gesprek’ bij verzuim, zien wij ook bij andere vormen van onderling contact meer begrip voor elkaar.
  • Door de transparante en oprechte benadering is er meer onderling vertrouwen, waardoor het nemen van eigen verantwoordelijkheid toeneemt.

Ontwikkeling leidinggevenden

  • Sneller kwalitatief in contact en daarmee effectiever en een succesvollere rolinvulling naar medewerkers.

Eigen verantwoordelijkheid medewerkers

  • Medewerkers leren welke stappen zij zelf kunnen zetten om optimaal inzetbaar te blijven én hoe zij hierin zelf actief kunnen blijven.
  • Leren dat een goede afstemming met hun leidinggevende hieraan bijdraagt.

Wil u weten welk rendement WIM arbo specifiek voor u kan behalen, neem dan contact met ons op

WIM