Menu

De kerndeskundigen

Geen arbodienst zonder kerndeskundigen

Kerndeskundigen zijn verplicht én onmisbaar in de arbodienstverlening. Wij hebben onze eigen ervaren, gecertificeerde kerndeskundigen in huis. Ze hebben verschillende specialisaties die gericht zijn op het creëren van een veilige, gezonde en efficiënte werkomgeving. Ze zijn er voor medewerkers én werkgevers en brengen onafhankelijk advies uit.

WIM

Wie zijn onze kerndeskundigen en wat doen ze?

Bedrijfsarts

Onze bedrijfsartsen zijn erkende medische specialisten, deskundig op het gebied van werk en gezondheid. Ze beoordelen onder andere de gezondheid van medewerkers en of iemand in staat is om te werken. Meer informatie over de werkwijze van onze bedrijfsartsen vind je hier.

Veiligheidsdeskundige

De veiligheidsdeskundige richt zich op mogelijke risico’s op de werkplek. Deze expert onderzoekt mogelijke gevaren en adviseert over veiligheidsmaatregelen, zodat medewerkers veilig kunnen werken. Ook voor bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), voorlichting aan medewerkers over veilig werken of over de inrichting van de werkplek kan deze specialist ingeschakeld worden.

Arbeidshygiënist

Deze specialist kijkt naar zaken die de gezondheid van medewerkers tijdens het werk op langere termijn kunnen schaden. Denk hierbij aan lawaai, trillingen of ongezonde lucht. De arbeidshygiënist adviseert over manieren om blootstelling aan deze risico’s zo klein mogelijk te maken, zodat medewerkers op een gezonde manier kunnen blijven werken.

Arbeids- en organisatiedeskundige

Deze expert, ook wel A&O-deskundige genoemd, houdt zich vooral bezig met de gedragskant van werk en gezondheid. De A&O-deskundige kan preventief worden ingezet of wanneer een probleem, zoals hoog ziekteverzuim, zich voordoet. Soms wordt er eerst een onderzoek gedaan naar het probleem en de oorzaken. Een andere keer gaat de A&O-deskundige direct aan de slag met interventies, zoals coaching en training. Ook bij een arbeidsconflict of verstoorde verhoudingen kan deze specialist een rol spelen.

WIM