Menu

WIM: Working In Motion

WIM arbo is een gecertificeerde arbodienst met als doel blije mensen die lekker werken. Dat klinkt misschien logisch maar vaak zien wij mensen die niet blij zijn en niet lekker werken. Meestal loopt dit uit op problemen rond functioneren of verzuim. Belangrijk is om met elkaar na te gaan waarom vandaag niet meer lukt wat gisteren nog wel ging, wat is de oorzaak van het verzuim? Als iets niet goed meer lukt of veel moeite kost, om wat voor reden dan ook, laten we het dan vooral daar over hebben. Laten we met elkaar in gesprek gaan en beweging in zetten. Daarom *Working In Motion*.

WIM

Working in motion komt ook terug in ons logo. Draai het om, sta op je kop, lees het vanachter naar voren. Altijd staat er WIM. Omdat wij geloven in helderheid, geen flauwekul, open, oprecht en duidelijk. No-nonsense mag je het ook noemen. Zo zien wij ook arbodienstverlening. Dat is geen statische situatie maar een ontwikkeling waar voortdurend beweging in zit. En ja, die Wet verbetering Poortwachter hoort er ook bij als je ziekgemeld bent. Maar dat is slechts een (wettelijk) protocol, niet het doel. Het doel is jou in de goede beweging te krijgen of te houden. WIM helpt je daarbij.

Visie op verzuim

In onze visie is verzuim niet het probleem, maar is verzuim het gevolg van een probleem. Dat probleem begint niet met verzuim en stopt niet immer bij een betermelding. De bij ziekte verplichte probleemanalyse beschrijft vrijwel nooit het probleem, het onderbouwt een claim. De vraag of verzuim terecht is, is onzin. De juiste vraag is: "Wat is het probleem en waarom is dat (nog) niet opgelost?". Het uitvoeren van de Wet verbetering Poortwachter is een verplichting, geen doel en niet een altijd zinnig middel om het probleem op te lossen. Uiteraard moeten we er wel gezamenlijk voor zorgen dat aan de door de wet gestelde verplichtingen voldaan wordt. WIM helpt bij het identificeren en oplossen van het probleem en doet dat op een manier die óók nog voldoet aan de wet.

Waar gaat WIM arbo voor

WIM gaat voor "de blije medewerker" en daarmee voor "de blije werkgever". Hierin hebben de medewerker en de werkgever een wederzijdse verantwoordelijkheid. WIM vindt dat een ieder de regisseur is - of moet kunnen zijn - van zijn of haar eigen situatie. Dat heeft niet alleen te maken met keuzes maar ook met persoonlijke ontwikkeling, empowerment, verzuim, risicomanagement en arbodienstverlening in de breedste zin van het woord. Daarbij denkt WIM mee, stimuleert en adviseert WIM ten aanzien van potentiële kansen en risico's en borgt dat wat geborgd moet worden. Niet alleen voor de werkgever maar ook voor de medewerker.

Hoe doet WIM arbo dat

De centrale rol van de WIM-adviseur bij verzuim

De WIM-adviseur is de gesprekspartner bij verzuim en zorgt er voor dat telkens de de juiste vragen gesteld worden, dat er helderheid komt in de oorzaak van en de behoefte tot het verzuim en dat de wettelijke voorschriften gevolgd worden. De adviseur kan helpen op organisatieniveau, op teamniveau of op het niveau van een individu. Onze WIM-adviseurs hebben dan ook uitgebreide ervaring zowel als manager, organisatieadviseur en als coach bij persoonlijke ontwikkeling. Door de individuele benadering van betrokkene(n) is er een constante focus op de lopende interventie. Voortdurend wordt nagegaan of die adequaat en wenselijk is dan wel dat er een andere relevante (aanvullende) actie ingezet moet worden. Wanneer er sprake is van (ziekte)verzuim, dan helpt de WIM adviseur de wettelijke voorschriften te bewaken.

Ook bij (ziekte)verzuim is de WIM-adviseur het aanspreekpunt voor werkgever én werknemer. De WIM-adviseur werkt onder de verlengde arm van de bedrijfsarts en betrekt de bedrijfsarts er enkel bij als er medische vragen of medische onduidelijkheden zijn en als dit wettelijk noodzakelijk is. Uiteraard staat in de aanpak van WIM het voorkomen van verzuim of het zo kort mogelijk laten duren daarvan voorop.

Voor de werkgever

WIM en de werkgever

WIM steunt, stimuleert, is kritisch en geeft advies om goed werkgeverschap èn goed werknemerschap te laten leiden tot "de blije medewerker" en hiermee ook tot een "blije werkgever". Immers beiden hebben hun eigen verantwoordelijkheid jegens elkaar en daar waar men op een correcte manier en met afgestemde verwachtingen met elkaar omgaat geeft dit ruimte tot een open en oprechte dialoog. Dit doen we natuurlijk niet uit de losse pols. Naast structureel overleg, afstemming en de inzet van de uitgebreide ervaring van onze WIM-adviseurs, onderbouwen wij onze adviezen met concrete informatie, analyses en gedegen rapportages.

WIM wordt ook vaak ingezet naast de eigen arbodienst. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan een 2e mening (Second Opinion) of als men met de eigen arbodienst niet verder lijkt te komen. Ook dan kan WIM zorgen voor meer beweging en het realiseren van een adequate oplossing. Oftewel, het werken in beweging met en voor elkaar. Working In Motion!

De beloften van WIM

WIM werkt graag samen om werkgevers en werknemers blij te maken. Dit kan voor één specifieke situatie voor één keer, naast een andere arbodienstverlener. Maar wij kunnen ook langer lopende afspraken maken voor uw hele organisatie waarbij wij samen met u de volledige arbodienstverlening invullen.

In alle gevallen belooft WIM:

  • WIM is altijd bereikbaar of belt snel terug.
  • WIM geeft je altijd een antwoord waarmee je verder kunt.
  • WIM belt je zelf op als dat nodig is.
  • WIM is altijd oprecht.