Menu

Verzuimsoftware

Een veilige ondersteuning houdt je bij de les

WIM arbo werkt met speciaal voor hen ontwikkelde WIM vx. Deze software is gebaseerd op de Verzuim Suite van Other side at Work maar zo ingericht dat het optimaal de visie en werkwijze van WIM arbo ondersteunt.

WIM

De software heeft voor zowel de dagelijkse gebruikers als de klanten grote voordelen. Voordelen zijn onder andere;

  • Het kan aan vrijwel elk HR-systeem gekoppeld worden maar het is ook stand alone te gebruiken
  • Het is een online applicatie en werkt los van de bestaande software inrichting van een organisatie
  • Alle communicatie rond verzuimdossiers kan binnen dit systeem plaatsvinden. Dat is wel zo veilig én de privacy van een medewerker wordt zo gewaarborgd
  • Alle poortwachterstappen worden bewaakt, je krijgt automatisch een bericht. Zo kan je niets vergeten
  • Het gehele poortwachterproces is geborgd, acties en taken kunnen per gebruikersgroep worden aangemaakt
  • Het UWV-dossier is geborgd. Meldingen naar het UWV kunnen automatisch worden gedaan
  • U kunt elk moment geanonimiseerde groepsrapportages opmaken voor een optimaal inzicht in het verzuim in de organisatie
  • Het systeem voldoet aan alle eisen volgens de AVG
WIM